Help laaggeletterdheid stoppen

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer. En daardoor met het begrijpen van informatie die essentieel is om goed mee te kunnen doen in onze samenleving. Wanneer deze vaardigheden worden verbeterd, hebben mensen meer kans op een baan, leven ze gezonder en zijn ze zelfstandiger en gelukkiger. Helaas groeit het aantal laaggeletterden nog steeds. Help mee de groei te stoppen!

Help laaggeletterden via scholing

Door te werken aan vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen laaggeletterden weer meedoen in de samenleving. Ze worden zelfstandiger, gelukkiger en gezonder. Hier kunt u een bijdrage aan leveren. U kunt:

  • Taalvrijwilliger worden: u krijgt een training, werkt via een instelling in uw buurt. Word taalvrijwilliger
  • Partner worden van ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven: werkt u bij een bedrijf, instelling, gemeente of bibliotheek en wilt u zorgen dat jullie aanhaken? U kunt bijvoorbeeld de Taalmeter inzetten, aansluiten bij een alliantie of met collega's een e-learning doen. Haak aan bij Taal voor het Leven.
  • Cursussen bieden: wilt u binnen uw organisatie de mogelijkheid van scholing van bijvoorbeeld laaggeletterde medewerkers bekijken? Of medewerkers opleiden om laaggeletterdheid te herkennen? Dat kan. Neem contact op met iemand in uw regio.
  • Een taalnetwerk opzetten: zoek samenwerking op gebied van laaggeletterdheid in uw regio via een taalnetwerk.

Bied financiële steun

Ook via financiële steun, een zakelijk partnerschap, een sponsoractie of een gift kunt u een bijdrage leveren aan het helpen van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Heeft u een idee om bij te dragen? Bel ons: 070 - 302 26 60.

Wilt u informatie over de mogelijkheden om zakelijk partner te worden of een gift te doen? Neem contact op met info@lezenenschrijven.nl.

Deel mee

Zorg voor bewustwording, help ons informatie over laaggeletterdheid verspreiden. Volg ons op sociale media en deel onze berichten en verhalen over laaggeletterdheid op FacebookTwitter en LinkedIn