Word zakelijk partner

Met structurele financiële steun, een zakelijk partnerschap of actiematige samenwerking kunnen we veel bereiken om laaggeletterden in Nederland te helpen en aandacht te vragen voor het belang van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Zakelijk partner voor financiële steun

We zijn trots dat vele bijzondere partners zich aan ons verbinden en zich inzetten voor een meer geletterde Nederland. Deze partners geven ons onder meer financiële steun, sponsoring in natura of ze zamelen geld in via speciale acties. Een structurele samenwerking heeft de meeste impact. Wij streven naar een meerjarig partnerschap waarin we elkaar versterken. Denk aan inhoudelijke samenwerking die voor bewustwording zorgt bij uw medewerkers op het gebied van laaggeletterdheid of wederzijdse promotie en ondersteuning. 

Ook samenwerken? Neem contact op

Neem contact met ons op om samen na te denken over een partnerschap. Dit kan via info@lezenenschrijven.nl.

Voorbeelden partnerschappen en acties

Bekijk voorbeelden en acties van onze zakelijke partners.