Lancering update Taal is van Levensbelang

Vandaag, 7 februari, is tijdens de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid… in Amersfoort de update van het online boekje Taal is van Levensbelang gelanceerd. Arjan Beune, adjunct-directeur bij Stichting Lezen & Schrijven, presenteerde de vernieuwde editie.

Het online boekje bevat zestien mooie praktijkvoorbeelden van organisaties die partner zijn bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid en ieder op eigen wijze laaggeletterdheid aanpakken. Download Taal is van Levensbelang hier: www.lezenenschrijven.nl/taalisvanlevensbelang

Aanpak Taal maakt gezonder

Zorgprofessionals komen vaak in contact met laaggeletterden en kunnen helpen door hun lees- en schrijfproblemen te herkennen en ze te motiveren tot taalscholing. Om samen laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken, is er de aanpak Taal maakt gezonder.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vaker minder gezond zijn en zich voelen, zowel lichamelijk als geestelijk, dan niet-laaggeletterden. Meer feiten en cijfers staan in de factsheet Taal maakt gezonder.

Workshop Taal maakt gezonder voor ziekenhuizen

Ook organiseerde Stichting Lezen & Schrijven tijdens de Alles is gezondheid…-conferentie samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het UMC Utrecht de workshop Taal maakt gezonder voor ziekenhuizen.

Themaweek Gezondheid

Deze week besteedt Stichting Lezen & Schrijven van maandag t/m donderdag extra aandacht aan laaggeletterdheid en gezondheid. Met de themaweek Gezondheid wil de stichting bij beleidsmakers en zorgprofessionals het besef creëren dat laaggeletterdheid een risicofactor is voor de gezondheid. Gezondheidsvaardigheden en daarbinnen basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer) zijn immers cruciaal om je gezond te kunnen voelen, zijn en blijven. Daarnaast willen we zorgprofessionals enthousiasmeren om laaggeletterdheid in relatie tot gezondheid aan te pakken door ze onder meer te wijzen op de aanpak Taal maakt gezonder.

De stichting organiseert themaweken rond verschillende thema’s. Gezondheid is één van de pijlers van het driejarig kabinetsprogramma (2016-2018) Tel mee met Taal.