Feiten & cijfers

2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer. Wat is het percentage laaggeletterdheid per gemeente? Gaat het om mensen van Nederlandse afkomst of met een migratie-achtergrond? Bekijk de laatste stand van zaken op het gebied van laaggeletterdheid in Nederland. Wil je meer de diepte in? Kijk dan bij de onderzoeken.