Het belang van lezen en schrijven

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Geletterdheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan en heb je minder grip op bijvoorbeeld je gezondheid en je geldzaken. Stichting Lezen & Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

"Wij vinden het belangrijk om mensen te helpen in het verwezenlijken van hun ambities en dromen."
~ Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven.

Landelijk ondersteuningsprogramma 

Met onze programma's als de netwerkaanpak Taal voor het Leven en Voel je Goed! ondersteunen we gemeenten, organisaties, docenten en vrijwilligers om zoveel mogelijk mensen in Nederland beter te leren lezen, schrijven en rekenen en omgaan met de computer. We werken samen op gebied van ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling van kinderen, we bieden scholing, doen onderzoek, delen kennis, geven advies en ontwikkelen instrumenten en (les)materialen. Met onze partners werken we aan geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Om het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken en kennis over de impact van laaggeletterdheid en scholing te delen, maken we laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. Daarvoor organiseren we landelijke en lokale thematische acties, doen we onderzoek en delen we feiten en cijfers op gebied van laaggeletterdheid.