Agendering

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn overal in de samenleving merkbaar. Zo weten we dat laaggeletterden minder gezond zijn en vaak hun medicatie verkeerd gebruiken. Ook in bedrijven kan laaggeletterdheid een drempel vormen; het is bijvoorbeeld lastig om veiligheidsinstructies goed op te kunnen volgen. Daarom zetten we ons in om laaggeletterdheid op de agenda te krijgen via onder meer de inzet van Taalambassadeurs en de Week van de Alfabetisering.