Verkiezingskrant in gewone taal

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben taal en/of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom is er de Verkiezingskrant in gewone taal.

Heldere informatie in begrijpelijke taal

De Verkiezingskrant is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie in begrijpelijke is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. De krant heeft het Keurmerk Gewone Taal dat is toegekend door Stichting Makkelijk Lezen. Dit betekent de informatieve krant begrijpelijk is voor veel mensen. Deze krant gaat over:

  • Wat doet de provincie?
  • Wat doen de waterschappen?
  • Waarom stemmen?
  • Op wie ga ik stemmen?
  • Stemmen: hoe doe je dat?
  • Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?
  • De Eerste Kamer

Aan de slag met de Verkiezingskrant

Taalaanbieders die samenwerken met Stichting Lezen & Schrijven ontvangen eind januari een set Verkiezingskranten. Zij kunnen de kranten gebruiken in een les of ze beschikbaar stellen aan hun publiek via bijvoorbeeld een leestafel of balie.

U kunt de Verkiezingskrant online lezen of downloaden en printen. De krant is ook te bestellen via de webwinkel van Prodemos.

Gratis informatiebijeenkomsten

ProDemos organiseert gratis informatiebijeenkomsten over de verkiezingen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek niet op de voet volgen, maar er wel meer over willen weten. Op een laagdrempelige manier leren deelnemers waarom de politiek – en dus stemmen – belangrijk is. Deelnemers leren bijvoorbeeld wat ‘feiten en fabels’ zijn over de verkiezingen en spelen een politieke bingo. Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website van Prodemos.

Lesbrief en instructiekaarten voor docenten en vrijwilligers

Docenten en vrijwilligers kunnen de Verkiezingskrant gebruiken om over de verkiezingen te praten. En zij kunnen de krant gebruiken om in een lessituatie te oefenen met lezen. In de lesbrief staan handige tips en instructies hoe u dat kunt doen. In de bijbehorende Instructiekaarten staan aanwijzingen om het begeleiden bij lezen goed te laten verlopen.

Eerdere edities

De krant over de komende verkiezingen is een vervolg op eerdere edities. Zo verscheen vorig jaar een Verkiezingskrant over de Gemeenteraadsverkiezingen en in 2017 was er een editie over de Tweede Kamerverkiezingen.