Verkiezingskrant in gewone taal

Op woensdag 21 maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom is er de Verkiezingskrant in gewone taal.

 

De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. In de krant staat informatie over wat de gemeenteraad is, welke rollen er zijn, hoe je kan stemmen en nog veel meer.

Lesbrief en instructiekaarten voor docenten en vrijwilligers

Docenten en vrijwilligers kunnen de Verkiezingskrant gebruiken om over de verkiezingen te praten. En zij kunnen de krant gebruiken om in een lessituatie te oefenen met lezen. In de lesbrief staan handige tips en instructies hoe je dat kan doen. In de bijbehorende Instructiekaarten staan aanwijzingen om het begeleiden bij lezen goed te laten verlopen.

Aan de slag met de Verkiezingskrant

Alle Taalhuizen, bibliotheken, gemeenten en taalaanbieders die samenwerken met Stichting Lezen & Schrijven hebben half januari een aantal verkiezingskranten ontvangen. Zij gebruiken de kranten in een les of stellen ze beschikbaar aan hun publiek via bijvoorbeeld de leestafel of balie.

De verkiezingskrant heeft het Keurmerk Gewone Taal. Dat betekent de informatieve krant begrijpelijk is voor veel mensen. Het keurmerk is toegekend door Stichting Makkelijk Lezen.

Je kunt de Verkiezingskrant online lezen of downloaden en printen.
Exemplaren van de Verkiezingskrant bestellen kan via dit formulier.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op via verkiezingen@lezenenschrijven.nl.

Verkiezingsbijeenkomsten

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen organiseren wij ook een aantal Verkiezingsbijeenkomsten. Samen met het De Savornin Lohman college in Hilversum en het Nationaal Debat Instituut houden we op 7 maart een Verkiezingsdebat in begrijpelijke taal in het Raadhuis van Hilversum. Hier gaan leerlingen en Raadsleden met elkaar in debat en gesprek om zo meer te weten te komen over de lokale politiek.

In Utrecht organiseren we, in samenwerking met ProDemos, twee 'Schuift aan'-bijeenkomsten. Dit zijn laagdrempelige informatieavonden voor iedereen die meer te weten wil komen over de Gemeenteraadsverkiezingen.

Wil je namens jouw maatschappelijke organisatie of vereniging ook een 'ProDemos schuift aan'-bijeenkomst (gratis) aanvragen?